Praktyczne zarządzanie projektem w małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie swoim zakresem obejmuje wszystkie kluczowe etapy zarządzania projektami od fazy planowania wstępnego poprzez realizację, aż po zamknięcie projektu. Całość programu oparta jest na aktualnych najlepszych praktykach oraz uznanych standardach międzynarodowych: PMI, PRINCE2 oraz IPMA

Liczba uczestników:
6 – 20
Czas trwania:
2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Przedstawiane zagadnienia szkoleniowe omawiane są na przykładach, a następnie ćwiczone na konkretnych przypadkach. Uczestnicy pracują w zespołach nabierając jednocześnie umiejętności organizacji i pracy w zespole.

PROGRAM

Kluczowe zagadnienia

ADRESACI

Dla kogo jest to szkolenie?


KOMPETENCJE

Korzyści dla uczestników


JESTEŚ ZAINTERESOWANY

Skontaktuj się z nami

E-mail: kontakt@synergia-pm.pl