Coaching

 

Rozwój, samodoskonalenie

Dzięki dużemu doświadczeniu zgromadzonemu przez ostatnich kilkanaście lat, możemy wspierać innych w drodze do rozwoju i samodoskonalenia. Prowadzimy coaching skierowany dla osób indywidualnych oraz zespołów, który wspiera w rozwoju osobistym i zawodowym, poszerza świadomość biznesową oraz poprawia efektywności w osiąganiu celów. Coaching opieramy na rozpoznaniu kluczowych kompetencji zawodowych i osobowościowych osoby na podstawie jednego z najbardziej uznanych testów behawioralnych na świecie (test PPA Personal Profile Analysis - Thomas International). Na podstawie rzeczywistych kluczowych kompetencji pracujemy indywidualnie z każdą osobą doskonaląc jej warsztat umiejętności.