Coaching

 
Doświadcznie

Rozwój, samodoskonalenie, współpraca

Dzięki ogromnemu doświadczeniu zgromadzonemu przez ostatnich kilkanaście lat, możemy wspierać innych w drodze do rozwoju i samodoskonalenia. Oferujemy coaching skierowany dla osób indywidualnych oraz zespołów, który pomoże im w rozwoju osobistym i zawodowym, poszerzaniu ich świadomości, poprawy efektywności działania oraz osiąganiu celów. Coaching opieramy na rozpoznaniu kluczowych kompetencji behawioralnych osoby na podstawie jednego z najbardziej uznanych testów behawioralnych na świecie Thomas International. Na podstawie rzeczywistych kompetencji kluczowych pracujemy indywidualnie z każdą osobą doskonaląc indywidualnie jej warsztat.