KIM JESTEŚMY

Synergia to zespół ekspertów, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami oraz rozwoju i zarządzania potencjałem ludzkim.
Od 1999 roku skutecznie pomagamy przedsiębiorstwom różnych branż w podnoszeniu efektywności pracowników oraz całej organizacji

Synergia

Zakres działaności

Zarządzanie projektami

Przygotowujemy naszych klientów do efektywnego zarządzania projektami i portfelem projektów. Pomagamy stworzyć organizację zorientowaną na projekty, która wykorzystuje podejście tradycyjne lub zwinne i szybko dostosowuje się do zmian. Organizujemy zasoby, przygotowujemy niezbędną dokumentację projektową, szkolimy, certyfikujemy  oraz zapewniamy pomoc w zakresie narzędzi informatycznych.

 

Zarządzanie potencjałem pracowników

Pomagamy kierownictwu przedsiębiorstwa stworzyć zespół ludzi jak najlepiej dostosowanych do potrzeb firmy. Tworzymy optymalny proces oceniania pracowników, w którym uwzględnianie są ich efektywność oraz kompetencje. Dzięki dużym doświadczeniom w zakresie rozwoju i edukacji planujemy i realizujemy strategię rozwoju pracowników poprzez szkolenia, coaching i projekty zarządzania talentami.

Oferta

Szkolenia

• Szkolenia i warsztaty certyfikowane i autorskie z zakresu zarządzania projektami
• Szkolenia i warsztaty umiejętności społecznych, kompetencji kierowniczych, pracy zespołowej, zarządzania zmianami
• Coaching kierowniczy

Doradztwo

Zarządzanie Projektami:
• Przygotowanie metodyki zarządzania projektami dostosowanej do specyfiki firmy (tradycyjne, zwinne)
• Dobór i przygotowanie zespołów projektowych
• Przygotowanie dokumentacji projektowej
• Dobór narzędzia informatycznego

Zarządzanie potencjałem ludzkim:
• Opracowanie procesu zarządzania kompetencjami pracowników, zarządzania talentami
• Usprawnienie całego procesu (rekrutacji, oceniania, rozwoju, sukcesji pracowników narzędziem informatycznym

Partnerzy

Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM S.A.) jest najstarszą w Polsce Akredytowaną Organizacją Szkoleniową (ATO) i Akredytowaną Organizacją Doradczą (ACO) – od 1998 roku skutecznie implementującą rozwiązania anglosaskiego systemu zarządzania państwem i gospodarką, wypracowane przez Office of Government Commerce UK (obecnie Axelos Limited). Specjalizuje się w certyfikowaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań zarządzania projektami, programami, portfelami, ryzykiem, IT, zmianą i wartością.
CRM S.A. jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu firm na świecie mającą status akredytowanej organizacji doradczej (Accredited Consulting Organisation – ACO). Organizacje posiadające uprawnienia ACO są jedynymi organizacjami mającymi prawo do ekstrakcji i swobodnego posługiwania się materiałami objętymi prawami autorskimi Korony Brytyjskiej zawartymi w oficjalnych podręcznikach dotyczących metodyki: PRINCE® (Projects IN Controlled Environment), MSP® (Managing Succesful Programmes) i M_o_R® (Management of Risk), P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices), modelu dojrzałości w zakresie zarządzania portfelem, programami i projektami P3M3® (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) oraz do materiałów objętych prawami APMG w zakresie Zarządzania Zmianą (Change Management®).

Firma 44GROUP skupia najlepszych specjalistów w dziedzinie tworzenia systemów informatycznych - począwszy od firmowych i korporacyjnych witryn internetowych poprzez zaawansowane autorskie systemy eCommerce i systemy zarządzania treścią CMS aż po zaawansowane graficznie, interaktywne prezentacje multimedialne. Zespół 44GROUP od kilku lat zaangażowany jest w tworzenie specjalistycznych systemów i narzędzi dla branży HR. Doświadczenie pracowników firmy poparte jest m.in. certyfikatami firmy Microsoft.

Platforma elevato to kompleksowe i nowoczesne narzędzie wspierające działy HR - dlatego powstała ona w wyniku współpracy kilku firm eksperckich. Nadrzędną ideą jej stworzenia było połączenie bezpiecznych i intuicyjnych dla użytkownika rozwiązań informatycznych z innowacyjnymi procesami związanymi z zarządzaniem personelem.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt telefoniczny

dr Tomasz Kopczyński
tel. kom, +48 509 309 328