Zespół

dr Tomasz Kopczyński - ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi (HR), zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce.
Aktualnie właściciel firmy doradczej Synergia specjalizującej się w obszarze zarządzania projektami i zarządzania zespołami ludzkimi. Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2) oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA)
Od 19 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencji Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Twórca i wykładowca Project Management na studiach MBA (Atlanta, Georgia State University) oraz założyciel i wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznych w Poznaniu. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i 5 książek dotyczących zarządzania.

Elżbieta Ukalska - konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty z obszaru rozwoju osobistego pracowników i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, umiejętności menedżerskich oraz obsługi klienta i psychologii sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu asertywności, egzekwowania i konstruktywnej krytyki oraz wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami.
Podczas swojej kariery zawodowej współpracowała m.in. z AARSLEFF Sp. z o.o., Interpersonal S.C, Solid Consulting, Promar International, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. Corocznie przez okres 3 miesięcy obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego placówki edukacyjnej w Oxford, w międzynarodowej korporacji Embassy English, gdzie zarządza kilkunastoma nauczycielami i ponad 350 studentami.
Ukończyła z wyróżnieniem studia MBA z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz podyplomowe studia Trenera Biznesu. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz wiedzę z dziedziny metodyki nauczania popartą praktyką w tym zakresie. Akredytowana trenerka Change Management® i Agile Project Management (AgilePM®).

dr Maciej Brzozowski – ekspert w zakresie Specjalizacja w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego (analiza strategiczna i formułowanie strategii), projektowania organizacji, nadzoru korporacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi (strategia personalna, tworzenie i kierowanie zespołem, projektowanie stanowisk) oraz zarządzania zmianami. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami.
Od kilkunastu lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i kilku książek dotyczących zarządzania.

Hubert Ochmański - akredytowany trener metodyki zarządzania projektami PRINCE2®. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w środowisku projektowym wiedzę i umiejętność wykorzystania narzędzi wspierających zarządzanie projektami, blisko 5 lat doświadczenia szkoleniowego, ponad 500 godzin przepracowanych w roli trenera. Koordynator projektów badawczych oraz lider zespołów strategicznych - jako Kierownik Projektów oraz Kierownik Zespołów Prowadził szkolenia m.in. dla PGE S.A., Gedeon Richter Marketing Polska, CompuGroup Medical Polska, ZETO-Rzeszów, Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Greinplast, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Małopolskiej Sieci LGD, a także licencjonowane szkolenia z metodyki zarządzania projektami PRINCE2®.
Marcin Gołębiowski - Konsultant, praktyk z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i budowania skutecznego zespołu do realizacji niekonwencjonalnych oraz wymagających zadań. Wieloletnie doświadczenie w pracy w charakterze instruktora, w specjalnościach wymagających ponadprzeciętnych umiejętności wykorzystywanych w warunkach silnego stresu, zagrożeń i dynamiki podejmowania decyzji. Były żołnierz i funkcjonariusz grup bojowych jednostek specjalnych MON i MSWiA. Odbył szkolenia w kraju i za granicą. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Menedżerskich na SGH oraz Zarządzania Projektami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konsekwentny i skuteczny realizator oraz trener wymagających zespołów.