Zarządzanie projektami

W ramach projektów doradczych określamy aktualne potrzeby w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie i na tej podstawie proponujemy metody i narzędzia usprawniające ten obszar w firmie.

Zakres projektów doradczych:

• Przygotowanie metodyki zarządzania projektami dostosowana do specyfiki firmy (tradycyjne, zwinne)
• Przygotowanie metodyki zarządzania portfelem projektów zgodnie z kierunkiem rozwoju firmy
• Dobór i przygotowanie zespołów projektowych
• Przygotowanie dokumentacji projektowej
• Dobór narzędzia informatycznego
• Tworzenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień Biura Zarządzania Projektami (PMO - Project Management Office)
• Przygotowanie metod, narzędzi i dokumentów zarządzania portfelem projektów