Potencjał ludzki

W ramach projektów doradczych określamy dla klientów aktualne potrzeby kompetencyjne i podejście do zarządzania potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Wspólne określamy wymagane na stanowiskach kompetencje, mechanizm ocen, formy rozwoju, motywowania i awansów.

Korzyści dla klienta z projektu doradczego:

✓ zwiększanie efektywności pracowników
✓ optymalizacja kosztów rozwoju pracowników
✓ zwiększenie satysfakcji i motywacji pracowników
✓ szybki dostęp do informacji i wiedzy o pracownikach
✓ trafniejsze decyzje personalne

Korzyści dla klienta stosowania Elevato Software

Kadra menadżerska
✓ zna niezbędne kompetencje na każdym stanowisku pracy
✓ efektywnie ocenia pracowników
✓ otrzymuje wyniki ocen w postaci tabel i wykresów
✓ łatwo i szybko określa luki kompetencyjne
✓ podejmuje decyzje personalne na podstawie wiarygodnych danych
HR Manager / kierownik personalny
✓ otrzymuje opis stanowisk pracy oraz kompetencji w jednym miejscu
✓ w łatwy sposób koordynuje ocenę kompetencji, satysfakcji oraz efektywności pracowników
✓ ma możliwość przeprowadzenia ocen przełożony – podwładny, 360 stopni
✓ otrzymuje wyniki indywidualne i dla grup pracowników
✓ określa luki kompetencyjne pracowników i zespołów
✓ diagnozuje potrzeby niezbędne w rozwoju pracowników, przy awansach i sukcesji
✓ porównuje oceny z różnych okresów i monitoruje rozwój pracownika
Pracownik
✓ ma dostęp do własnych wyników ocen z każdego okresu
✓ świadomie rozwija swoje kompetencje i podnosi efektywność
✓ na podstawie efektywnych ocen zna oczekiwania przełożonych