Blog


25/03/2020

Totalne przyspieszenie, ale czy przebudzenie?

Panta Rei (wszystko płynie) filozoficzna zasada zmienności i względności przypisywana Heraklitowi z Efezu nabrała nowego znaczenia […]